ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

انواع پکیج شوفاژ دیواری از لحاظ تامین هوای تازه (دودکش)

انواع پکیج شوفاژ دیواری از لحاظ تامین هوای تازه (دودکش)

انواع پکیج شوفاژ دیواری از لحاظ تامین هوای تازه (دودکش):

پکیج شوفاژ دیواری، از لحاظ تأمین هوای تازه به دو دسته تقسیم میشود:

پکیج شوفاژ دیواری محفظه باز

پکیج شوفاژ دیواری محفظه بسته

1- پکیج شوفاژ دیواری محفظه احتراق باز:

همانگونه که در مقاله سوخت و احتراق، بحث شد، اختلاط مناسب سوخت و هوا باعث بالا رفتن کیفیت احتراق میشود. حالت ایدهآل نزدیک شدن به احتراق کامل خواهد بود. پکیج با محفظه احتراق باز (اصطلاحا نوعB) پکیجی است که در آن برای تخلیه محصولات احتراق به خارج از اتاق دودکش پیشبینی شده و هوای احتراق مستقیماً از اتاقی که پکیج در آن نصب شده تأمین گردد. (استاندارد ملی ایران 5363 بخش 4-3-1)

پکیج با محفظه باز به معنی فن دار بودن یا بدون فن بودن آن نمیباشد. بدین معنی که اگر هوای مورد نیاز احتراق از داخل فضا تأمین شود از منظر نصب و تأمین هوای تازه تفاوتی بین پکیج بدون فن و فن دار وجود ندارد و به هر دو حالت پکیج با محفظه باز اطلاق میشود.

به عنوان نکته پایانی لازم به ذکر است که می‌توان پکیج شوفاژ دیواری فن دار را، بصورت نصب با محفظه احتراق باز انجام داد.