ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

خطای چراخ قرمز چشمک زن پکیج اوپتیما

خطای چراخ قرمز چشمک زن پکیج اوپتیما


خطای چراخ قرمز چشمک زن پکیج اوپتیما

شرح خطا:
دمای بیش از حد و عمل کردن کلید حرارتی(سنسور حد)
بر اثر عدم گردش آب در مدار ناشی از عوامل زیر:
عدم کارکرد پمپ
گرفتگی لوله ها و شلنگ های زیر پکیج
بسته بودن شیر های رادیاتور
گرفتگی مبدل
خرابی موتور شیر سه طرفه

خطای چراغ قرمز ثابت پکیج اوپتیما بوتان