ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

خطای چراغ قرمز ثابت پکیج اوپتیما بوتان

خطای چراغ قرمز ثابت پکیج اوپتیما بوتان


خطای چراغ قرمز ثابت پکیج اوپتیما بوتان


شرح خطا:
خرابی NTC مدار گرمایشی
خرابی ترموستات دود(پرشر فن)
عدم تشکیل شعله
خرابی برد کنترلی
اشکال در کلید حداقل فشار آب