ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

کنتاکتور تکفاز

کنتاکتور تکفاز

کنتاکتور تکفاز?


دراکثر ساختمان هایی که دارای پمپ تحت فشار میباشند یکی از مشکلات رایج ،سوختن کلید اتومات یا پرشر آب میباشد


اما علت چیست؟


تیغه های پلاتین کلید اتومات یا پرشر هوا بر اثر کنتاکت زیاد و عبور جریان زیاد،اتصالی کرده یا به اصطلاح خال میزنند که این پدیده


بر اثر نداشتن بادتیوپ منبع یا عدم انتخاب صحیح پمپ و یکسره کارکردن پمپ رخ میدهد


به این نکته توجه داشته باشید ،جریانی که هنگام استارت پمپ از کلید اتومات عبور میکند 5برابر جریان نامی موتور درحالت کارکرد

عادی میباشد


برای مثال اگر جریان نامی پمپی 5آمپر باشد جریان استارت پمپ به 25 آمپر میرسد که این جریان باعث خال زدن تیغه های کلید


اتومات یا پرشر آب میگردد و باعث کاهش عمر آن میشود
اما چاره چیست؟


پیشنهاد من به شما استفاده از کنتاکتور تکفاز میباشد


کنتاکتور یک وسیله محافظتی میباشد که در مسیر برق وردی پمپ نصب میگردد و باعبور جریان از کنتاکتور به جای کلید باعث


حفاظت از کلید اتومات یا پرشر سوئیچ میگردد و موجب کارکرد صحیح پمپ و کلید اتومات یا پرشر سوئیچ میشود


مزیت کنتاکتور تکفاز نسبت به کنتاکتور سه فاز چیست؟


1-حجم کمتر


2-نصب آسان تر


3-قیمت کمتر


4-سروصدای کمترنقشه نصب کنتاکتور تکفاز همراه با پمپ تحت فشار


.


راهنمای انتخاب پمپ آب خانگیپرشر سوییچ پمپ و نحوه تنظیم آن


آموزش گام به گام و راهنمای کامل نصب و راه اندازی پمپ آب خانگی

آاانببب