نمایندگی موتوژن در شرق تهران

ابزار وبلاگ

کد خطای قرمز چشمک زن پکیج کالدا ونیزیا

کد خطای قرمز چشمک زن پکیج کالدا ونیزیا

کد خطای قرمز چشمک زن پکیج کالدا ونیزیا

شرح :


قطعی در NTCها

خطای چراغ قرمز و زرد هم زمان

درصورت عدم توانای در رفع عیب با متخصصان ما تماس بگیرید


021-22511922-22321093-22530098-22530036