ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

چگونه باددهی کولر آبی را زیاد کنیم؟

چگونه باددهی کولر آبی را زیاد کنیم؟

چگونه باد دهی کولر آبی را زیاد کنیم؟

شاید برای شما هم این مشکل پیش آمده باشه که به دلیل انتخاب نامناسب سایز کولر یا فاصله زیاد کولر تا واحد،غیر استاندارد بودن کانال کولر یا تنگ بودن دریچه کانال، از باد و خنکی کولر رضایت ندارید و خرید کولر سایز بالاتر هم با این قیمت ها امکان پذیر نیست
در این مواقع تنها راه چاره افزایش باد کولر بوسیله بزرگ یا کوچک کردن فولی سر موتور میباشد

برای انجام این کار ،بوسیله آلن شماره4 پیچ فولی رو باز کرده و فولی را از شفت موتور کولر جدا میکنیم


در صورت باز نشدن و سولفاته کردن شما میتوانید از اسپری W40Dکمک بگیرید یا با استفاده از شعله سر پیک فولی رو گرم کنید تا براحتی باز شود
سایز استاندارد فولی ها به زیر به ترتیب زیر میباشد

سایز استاندارد فولی
60_65_70 ------مخصوص کولر3000-3500-4000

80_85_89----مخصوص کولر های 4500-5000-5500

70_75----مخصوص کولر های 6000-6500-7000

هرچه سایز فولی را بزرگتر کنیم میزان باد خروجی بیشتر میشود
نکته: هنگام تعویض فولی و انتخاب سایز فولی بزرگتر، حتما به ریگلاژ بودن تسمه توجه کنید، معمولا با افزایش سایز فولی ،سایز تسمه باید بزرگتر شود تا از فشار آوردن به بوش های موتور کولر و یاتاقان جلوگیری شود
هرچه سایز فولی بزرگتر شود،به موتور فشار بیشتری می آید

برای افزایش با میتوانید طبق جدول انتخابی فولی ها فولی ها را انتخاب کنید

نکته: از تغییر سایز فلکه بزرگ(فلکه شفت) جدا پرهیز کنید،در صورت تغییر سایز فلکه دور موتور به شدت افزایش یافته و موجب لرزش شدید کولر و جابجایی کولر از روی چهارپایه و افتادن کولر میشود

نحوه تعویض یاتاقان کولر آبی