ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

عیب های رایج در پکیج های بوتان

عیب های رایج در پکیج های بوتان

عیب های رایج در پکیج های بوتان

عیب هایی که توسط سرویسکاران در هنگام تعمیر پکیج بوتان با آنها مواجه می شوند و بسیار ی از مشتریان با این موارد مشکل دارند. این ایراد و عیب ها در این مقاله گردآوری شده و به آن می پردازیم.

عیوب پکیج دیواری

تعمیرات پکیج بوتان

هشت عیب از عیوب رایج در انواع مدل های پکیج بوتان:

عیب اول: گرم نبودن آب مدار گرمایشی به اندازه دمای تعریف شده و گرم نشدن رادیاتور ها

دلایل:
پایین بودن فشار گاز.
تجمع رسوب در مبدل.
پایین بودن دمای تعریف شده برای دستگاه.
نقص در برد کنترل پکیج.
کوچک بودن قطر لوله ورودی گاز .

عیب دوم: بالا بودن و پایین دمای آب گرم مصرفی

دلایل:
پایین بودن فشار آب ورودی.
گرفتگی صافی ورودی و خروجی.
تنظیم نبودن فشار گاز.

خرابی ترمیستور.

مشکل در برد کنترل.

رسوب مبدل.

مشکل در سیستم تهویه.

عیب سوم: روشن و خاموش شدن مداوم دستگاه

دلایل:
پایین بودن میزان گردش آب در مدار گرمایشی؛
پایین بودن دمای تعریف شده.

تنظیم نبودن فشار گاز.

خرابی برد.

عیوب پکیج دیواری

تعمیرات پکیج بوتان

عیب چهارم: خاموش شدن مشعل

دلایل:

پایین بودن فشار سیکل بسته.
نوسان جریان برق.
دور یا نزدیک بودن فاصله سنسور شعله مشعل.
نقص شیر گاز.
اتصال های برقی یا لوله ای نامناسب پر شر سوییچ هوا.
نقص در پر شر سوییچ هوا.
نقص در پر شر سوییچ آب ( کلید کنترل حداقل فشار آب).
نقص در سنسور ترمیستور.

عیب پنجم: فعال بودن پمپ در حالی که فن کار نمی کند

دلایل:

رسیدن آب به دمای تنظیم شده.

خرابی ترمیستور.

خرابی برد کنترل.
اشکال در کار فن.
پرشر سوئیچ هوا.

عیب ششم: غیر فعال شدن پمپ

دلایل:
قطعی جریان برق یا خاموش بودن چراغ پاور.
اتصال ناقص سیم کشی داخلی.
گیرپاز پمپ؛

خرابی فلو سوئیچ
نقص پمپ.

عیب هفتم: غیرفعال بودن جرقه زن در حالی که فن کار می کند

دلایل:
گرفتگی دودکش؛
اتصال نامناسب پر شر سوییچ هوا؛
سیم کشی نامناسب.
نقص پر شر سوییچ هوا.
نقص الکترود احتراق.

عیوب پکیج دیواری

تعمیرات پکیج بوتان

عیب هشتم: عدم تشکیل شعله در حالی که جرقه زن کار می کند

دلایل:
بسته بودن شیر ورودی گاز.
وجود هوا در لوله گاز.
بیش از حد بودن فشار گاز.

عدم خروج ولتاژ از کنترل پنل.
نقص شیر گاز.
عدم تنظیم شیر گاز.

جهت ثبت درخواست تعمیرات پکیج بوتان با شماره 22530098-021 تماس حاصل فرمایید