ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

تفاوت کولر آبی سلولزی با کولر آبی پوشالی چیست؟

تفاوت کولر آبی سلولزی با کولر آبی پوشالی چیست؟

تفاوت کولر آبی سلولزی با کولر آبی پوشالی چیست؟


مهم‌ترین تفاوت بین کولرهای آبی معمولی (پوشالی) و کولرهای آبی سلولزی


مهم‌ترین تفاوت بین کولرهای آبی سلولزی با کولرهای آبی پوشالی از اسمشان هم معلوم است. در کولرهای آبی سلولزی از پدهای سلولزی برای رطوبت‌زنی استفاده می‌کنند در صورتی که در کولرهای آبی پوشالی از پوشال استفاده می‌شود. این تفاوت سبب ایجاد راندمان و کیفیت هوای متفاوت‌تر بین این دو نوع کولر می‌شود.