ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

کنتاکتور تکفاژ چیست

کنتاکتور تکفاژ چیست

کنتاکتور تکفاز چیست؟

کنتاکتور تکفاز نمونه کوچک شده کنتاکتور سه فاز میباشد که به دلیل حجم کمتر و صدای کمتر حاصل از پلاتین ها و سهولت نصب

و قیمت مناسب تر مورد استقبال زیادی قرار گرفته است

موارد استفاده از کنتاکتور تکفاز:

موارد روشنایی

نصب روی پمپ های تحت فشار

یکی از مواردی که کاربرد وسیعی دارد

استفاده در مدار فرمان پمپ های تحت فشار ساختمانی و صنعتی میباشد

به دلیل عمر پایین پلاتین پرشر شوئیچ های پمپ های تحت فشار بر اثر کنتاکت های فراوان و کشیدن جریان زیاد از سوی پمپ

استفاده از کنتاکتور به عنوان مسیر جایگزین جریان حتما توصیه میشود، که این عمل باعث بالارفتن عمر پرشر سوئیچ و کاهش

هزینه های جانبی میشود

در زیر نقشه مدار فرمان کنتاکتور تکفاز آورده شده است