ابزار وبلاگ

ابزار وبلاگ

پد سلولوزی 7000کولان سل(انرژی)

پد سلولوزی 7000کولان سل(انرژی)


مشخصات اصلی


قیمت: 1600000 تومان

معرفی اجمالی محصول

سطح تماس بیشتر هوا با آب، در پدسلولزی نسبت به پوشال
توزیع یکنواخت آب در تمام سطح پد برخلاف پوشال( خاصیت مویینگی)
خاصیت جذب بیشتر آب
پد سلولزی باعث کاهش عبور گرد و غبار به داخل فضا می شود.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ در اﺑﻌﺎد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت برای کاربری ها مختلف
ﻧﺼﺐ ، ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻧﮕﻬـﺪاري آﺳـﺎن ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﺴﺘـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ بویژه در کاربرد گلخانه و مرغداری
نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر